31 January 2010

Minn mibegħda tinbet iktar mibegħda

minn Bernard Muscat, Malta Gay Rights Movement, Mosta

Il-kontribuzzjoni ta’ qarrej tat-TORĊA li kiteb lil Fr Colin Apap u li uża l-psewdonimu ‘Favur il-Knisja’ ħallietni kważi bla nifs. Ma naħsibx li qatt iltqajt ma’ taħ-lita hekk qarsa ta’ miżinformazzjoni u mibegħda kontra persuni gay.

Bħala żagħżugħ gay u attivist għad-drittijiet ugwali għal persuni leżbjani, gay, bisesswali u transgender, qed inkun akkużat li jien “saħta għall-umanità” mill-pinna tal-kontributur li pprefera jżomm ismu mistur. B’dak li kiteb, min bagħat din l-ittra qed juri li m’għandu l-ebda ħjiel dwar is-suġġett li qed jikteb dwaru.

Filwaqt li ma nikkunsidrax lili nnifsi nisrani, niftakar li dak Alla, li din il-persuna għandha tant għal qalbha, qal ħafna dwar nies ipokriti, regħba, ostili, giddieba u ħallelin - iżda qatt ma semma xejn fuq persuni li jħobbu lil xi ħadd tal-istess ġeneru tagħhom.

Possibbli li fis-sena 2010, il-kontributur - mgħammex kif inhu mill-preġudizzji li jħaddan - ma jirrealizzax li persuni gay jinsabu kullimkien fis-soċjetà u li jikkontribwixxu lejha kif tagħmel kull persuna oħra? L-unika differenza hi fl-attrazzjoni affettiva ta’ persuni gay. Filwaqt li persuni eterosesswali jsibu l-milja tagħhom f’relazzjoni ta’ mħabba ma’ persuna tas-sess oppost, persuni omosesswali jagħmlu dan f’relazzjoni ma’ persuna tal-istess sess.

Għaldaqstant nissuġġerixxi li l-kontributur jiffoka l-enerġiji tiegħu fuq nies li tassew qiegħdin ikunu ta’ piż għas-soċjetà bl-għemil tagħhom. Huma l-mibegħda, il-ksenofibija, l-omofobija, il-preġuddizju, il-vjolenza, l-isfruttament, il-fundamentaliżmu reliġjuż u ħafna affarijiet oħra li huma “saħta għall-umanità”. Huma dawn il-“pesti” li rridu neqirdu. Iżda żgur mhix l-imħabba ġenwina ta’ bejn żewġ persuni adulti li qiegħdin jgħixu ħajja deċenti ta’ mħabba mal-maħbub/a tagħhom tal-istess sess, mingħajr ma jagħtu l-ebda fastidju lil ħadd - u li jibqgħu solidi fid-dedikazzjoni tagħhom lejn xulxin minkejja l-kliem ta’ mibegħda bħal dawk ta’ min jinħeba wara psewdonimi simili.

Filwaqt li nfaħħar il-mod li bih Fr Colin tratta s-sitwazzjoni, sfortunatament l-atteġġament pożittiv tiegħu mhux daqstant komuni fil-knisja. Jien smajt b’widnejja lil saċerdot isejjaħ lil persuni gay ‘aberrazzjoni tar-razza umana’ fuq l-istazzjon nazzjonali xi snin ilu, u lkoll smajna kemm-il darba lil bosta membri tal-knisja jirreferu għal persuni gay bħala ‘midinbin’, ‘imsieken’ u ‘intrinsikament diżordinati’, fost kliem ieħor mhux xieraq.

Jien nistaqsi, kemm-il darba jrid jintqal dan il-kliem qabel nindunaw bil-ħsara li qed jagħmel kemm lin-nies li dwaru qed jintqal kif ukoll lis-soċjetà in ġenerali? Kemm iktar imħuħ debboli għandhom ikunu influwenzati biex jiktbu dak li kiteb dan il-qarrej qabel dawk responsabbli jieqfu milli jitfgħu iktar tajn u jxerrdu iktar gideb fuq minoranzi diġà storikament oppressi?Jidher li din l-imġiba ta’ injoranza kbira qiegħda tħalli frott qares, fil-forma ta’ ittri bħal dik mibgħuta lit-TORĊA Minn mibegħda tassew tinbet iktar mibegħda.

http://www.it-torca.com/news.asp?newsitemid=9057

Comment: Bernard your Theology is Beautiful! Thank you!

27 January 2010

MGRM's Press release following the National Conference on the Family - January 2010

This press release was sent to President George Abela, Permanent Secretary Frans Borg and a number of local newspapers

---

MALTA GAY RIGHTS MOVEMENT – 26 JANUARY 2010
NATIONAL CONFERENCE ON THE FAMILY

Open Letter to President George Abela and Permanent Secretary Mr Frans Borg

The National Conference on the Family entitled 'The Family... yesterday, today, tomorrow' organised by the Ministry for Social Policy was held on Saturday 23rd January and around 800 people ranging from politicians, public servants, service providers, educators, academics, and representatives of religious and other civil society organisations as well as individuals participated.

The first address of the day was delivered by President George Abela. One of his first misguided statements was a definition of family that was so narrow as to exclude a significant minority. Dr Abela defined the family as a man and a woman, in a life-long commitment, linked to procreation. He also emphasised the need for both the need of a mother and a father for the family to exist. Whether intentionally or not, he therefore excluded all those married couples who could not have children including childless couples, adoptive parents and fosterparents, single parents, cohabiting couples and any children they might have, and of course gay and lesbian parents.

On explaining the understanding of marriage in Maltese law the president held that this was understood to mean the natural union of a man and a woman based on the difference between the sexes. The implication is that a union between two people of the same sex is of course unnatural. Clinging to this ‘understanding’ is a failure to acknowledge that, while up to forty or so odd years ago homosexuality was deemed unnatural and a mental illness, science and research have taught us that this is not the case. Homosexuality is simply a natural and normal variant in human nature as well as in other species. While there are plenty of Countries that have failed to take on this knowledge and continue to criminalise homosexuality, we were under the impression that in line with other Western nations, Malta had actually moved on.

To make matters worse the President also questioned whether children adopted by same-sex couples could lead to them suffering psychological and social harm. The President seems to once again have ignored research in this area which clearly indicates that the sexual orientation of parents has no bearing on the development of children. It is parenting qualities such as love, commitment, responsibility and the ability to provide for the needs of the child that matter. To suggest that simply for the fact of being gay or lesbian one causes harm to children is as ridiculous as stating that no harm will befall children if their carer happens to be heterosexual.

His question of whether same-sex unions could possibly be called marriage is surely a moot point, since this is already the case in at least five Council of Europe Member States, namely Holland, Sweden, Norway, Belgium and Spain. The question is not therefore a matter of definition but of prejudice and discrimination, that is, who we choose to include or exclude as a society and on what basis.

Throughout the conference, the move towards secularisation was touted as a threat to the family with the underlying message being that anyone not subscribing to Catholicism was completely lacking in any form of value system, or at the most, could only hold an inferior set of values. So much for the separation of Church and State and the notion of Universal Human Rights!

All unmarried and separated parents were presented as selfish and irresponsible, parading one sexual partner after another with no thought to their children; all children whose parents had undergone a separation were presented as irremediably traumatised; the increased diagnoses of ADHD in children simply the result of unloving parents.

The introduction of divorce in Malta would unequivocally lead to the conceptualisation of marriage as a loose knot that could be easily untied at the first hurdle. Forget the fact that Maltese society does not live in a bubble protected from the wider World and that the concept of divorce is with us to stay or the even more contentious reality that one only has to have the means to access it through a foreign court.

The conference failed entirely to engage critically the subject matter its title portrayed. There was only one family being considered. All others were demonised and shot down a priori as was made evident throughout the day in the presentations, panels and interviews. It was in fact nothing more than propaganda for a conservative government’s agenda and the religious right that sits solidly behind it, present in full force.

http://www.maltagayrights.net/NFC_PressReleaseJan2010