17 January 2017

PRESS STATEMENT - DRACHMA'S REACTION TO THE MALTESE BISHOPS' GUIDELINES ON AMORIS LAETITIA
PRESS RELEASE


STATEMENT BY DRACHMA REGARDING THE MALTESE BISHOPS’ GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF CHAPTER EIGHT OF AMORIS LÆTITIA


Drachma, a support group for LGBTIQ persons and for parents with LGBTIQ children, would like to thank the Maltese Bishops regarding the Guidelines for the Application of Chapter 8 of Amoris Laetitia, issued last Friday. In issuing these guidelines, the Maltese Bishops have shown admirable pastoral care. While building on the results of the Synod on the Family and on the teachings of Pope Francis, in continuity with the teachings of preceding popes, the language used by the Maltese Bishops as well as the way in which such complex situations are addressed feel fresh and new, and they truly show that the Church is a Mother who teaches and loves all her children, whoever and wherever they may be.

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA


STQARRIJA TA’ DRACHMA DWAR IL-LINJI GWIDA TAL-ISQFIJIET MALTIN DWAR KAPITLU 8 TAL-AMORIS LAETITIA


Il-grupp Drachma, li huwa grupp ta’ sapport għal persuni LGBTIQ kif ukoll għal ġenituri b’ulied LGBTIQ, jixtieq jirringrazzja lill-Isqfijiet Maltin għall-Kriterji għall-Applikazzjoni ta’ Kapitlu VIII tal-Amoris Laetitia li ħarġu nhar il-Ġimgħa li għaddiet. Fil-ħruġ ta’ dawn il-linji gwida, l-Isqfijiet Maltin urew sens pastorali kbir. Waqt li komplew jibnu fuq ir-riżultat tas-Sinodu dwar il-Familja u fuq it-tagħlim tal-Papa Franġisku, f’kontinwità mat-tagħlim tal-Papiet preċedenti, il-lingwaġġ użat minnhom kif ukoll il-mod kif sitwazzjonijiet kumplessi huma indirizzati jinħassu friski u ġodda u tassew juru li l-Knisja hi Omm li tgħallem u tħobb lil uliedha kollha, huma min huma u jinsabu fejn jinsabu.

 COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO DI DRACHMA A PROPOSITO DELLE LINEE GUIDA DEI VESCOVI MALTESI SULL’APPLICAZIONE DEL CAPITOLO VIII DI AMORIS LÆTITIA


Drachma, un gruppo di sostegno Maltese per persone LGBTIQ e per genitori con figli LGBTIQ desidera ringrazziare i vescovi maltesi a proposito delle Linee Guida sull’Applicazione del Capitolo VIII di Amoris Laetitia, uscite venerdì scorso. Nel pubblicare queste linee guida, i vescovi maltesi hanno mostrato una cura pastorale ammirevole. Sulla base dei risultati del Sinodo sulla Famiglia e degli insegnamenti di Papa Francesco, e in continuità con gli insegnamenti dei papi precedenti, il linguaggio usato dai vescovi maltesi e il modo in cui hanno affrontato tali situazioni complesse sono freschi e nuovi, e dimostrano veramente che la Chiesa è una Madre che insegna e che ama tutti i suoi figli, chiunque essi siano e ovunque si trovino.

No comments: